Om oss

Livsstilsakademien en plattform med stor anpassningsförmåga och flexibel uppdragsstyrning

Vårt förhållningssätt

Livsstilsakademien skapar sammanhang och mening.

Om framtiden


Att barnen är vår framtid är väl förhoppningsvis en värdegrund vi delar med de flesta. Men barn behöver trygghet, stuktur, kunskap, utmaningar, gränser olika perspektiv, våga pröva miljö mm mm Ja sånt som just barn behöver och sånt som vuxna kan och ska ge.


Utvecklingsfaserna

Första fasen


Vi inleder med att definiera problembild och olika målbilder.

Andra fasen


Vi kartlägger situationen utifrån en helhet sammansatt av delar, eller 360 grader om man så vill.

Tredje fasen


Vi gör en gemenam handlingsplan.

Fjärde fasen


Vi genomför utvecklingsarbetet och utvärderar efterhand för att avsluta med att stämma av om målbilden nåtts, avvikelser och eventuell fortsättning/nästa steg.

Livsstilsakademien ledning

 

Vår kompetens finns inom flera olika områden för att kunna anpassas utifrån behov, efterfrågan och önskemål.

Urban Lindblom

Ägare

Urban kommer via försvaret och studier inom bla ekonomi, sociologi, praktisk filosofi och social antropologi till näringslivet där han främst jobbat med utbildning och utveckling. Fokus de senaste 15 åren har varit social hållbarhet.

Patricia Lindblom

Koordinator

Patricia är verksamhets- och projektkoordinator samt beteendepedagog hos Livsstilsakademien.

Extern kompetens

 

Våra coacher, handledare, utbildare och instruktörer finns inom affärsutveckling, samhällsentreprenörskap, miljö, hälsofrämjande områden och konstnärskap.

Bengt Littorin

Hållbarhet & resfria mötesplatser

Bengt är marinbiolog och brinner för refria mötes och social hållbarhet.

CONTACT US

Besöksadress: Lokstallarna Falun.

FOLLOW US

   Facebook

Kreativitet & Integritet

  Tel: +46705669680

   Google +

   Twitter

© Copyright 2006. All Rights Reserved.