Om oss

Om oss

Livsstilsakademien en plattform med stor anpassningsförmåga och flexibel uppdragsstyrning

Vårt förhållningssätt

 

Det mesta går att fixa om man bestämmer sig och prövar sig fram.

 

Livsstilsakademien skapar sammanhang, mening och månar om öppet sinnelag.

Om framtiden

 

Att barnen är vår framtid är väl förhoppningsvis en värdegrund vi delar med de flesta. Men barn behöver trygghet, stuktur, kunskap, utmaningar, gränser olika perspektiv, våga pröva miljö mm mm Ja sånt som just barn behöver och sånt som vuxna kan och ska ge.

 

Utvecklingsfaserna

Första fasen

 

Vi inleder med att definiera problembild och olika målbilder.

Andra fasen

 

Vi kartlägger situationen utifrån en helhet sammansatt av delar, eller 360 grader om man så vill.

Tredje fasen

 

Vi gör en gemenam handlingsplan.

Fjärde fasen

 

Vi genomför utvecklingsarbetet och utvärderar efterhand för att avsluta med att stämma av om målbilden nåtts, avvikelser och eventuell fortsättning/nästa steg.

Livsstilsakademien ledning

 

Vår kompetens finns inom flera olika områden för att kunna anpassas utifrån efterfrågan och önskemål.

Patricia Lindblom

Koordinator

Patricia är verksamhets- och projektkoordinator samt beteendepedagog hos Livsstilsakademien.

Urban Lindblom

Ägare

Urban kommer via försvaret och studier inom bla ekonomi, sociologi och antropologi till näringslivet där han främst jobbat med utbildning och utveckling. Fokus de senate 15 åren har varit social hållbarhet.

Extern kompetens

 

Våra coacher, handledare, utbildare och instruktörer finns inom affärsutveckling, samhällsentreprenörskap, miljö, hälsofrämjande områden och konstnärskap (trad och Urban konst).

 

Bengt Littorin

Hållbarhet & resfria mötesplatser

Bengt är marinbiolog och brinner för refria mötes och social hållbarhet.

CONTACT US

Besöksadress: Lokstallarna Falun.

Tel: +46705669680

FOLLOW US

Facebook

Google +

Twitter

Kreativitet & Integritet

© Copyright 2006. All Rights Reserved.