Verksamhet och projekt

Verksamhet och projekt

Livsstilsakademien är en kompetensplattform som erbjuder olika utbildningar och utvecklingsinsatser för varaktigt förändringsarbete.

 

Vi tillgodoser utvecklingsbehov för enskilda, organisationer och ledare. Verksamheten har fokus på stärkande beteenden i team, organisationer och för ledare. Vi skapar utbildningssituationer samt jobbar aktivt med coaching och olika typer av övningar.

För ledare, chefer och ledningsgrupper arbetar vi både med funktionsinriktade strukturer och relationsstärkande utvecklingsarbeten.

Vår roll i olika typer av projekt handlar oftast om projektledning med fokus på ökad hållbarhet, kreativitet  samt verksamhets- och affärsutveckling med sociala hänsynstaganden.

Deltar i projekt Lokstallssmedjan


Projektet bygger på att återbruka resurser, integrera människor och system samt att tillvarata erfarenheter byggt på vår kulturhistoria. Spännande tycker vi!


Om projekt Lokstallssmedjan finns mer att läsa om på www.dalakuben.se men även på facebook och hos allmänna arvsfonden som finansierar projektet. 

Livsstilsakademiens roll är främst att kompetensutveckla och coacha aktivitetsledare, svara för utbildning inom ledarskap, ledning och pedagogik samt verka hälsofrämjande med betoning på livsstilsförändring för personer långt från arbete, sysselsättning och svaga eller begränsade sociala trygghetsfaktorer.

Projekt om utveckling i högpresterande miljöer

Hur gör vi när vi satsar lite hårdare och vad innebär det i praktiken

Livsstilsakademien tar just nu fram en utvecklingsmodell för hur vi som enskilda, ledare och organisationer kan bibehålla kraft, energi och skapa balans i situationer där vi förväntas vara högpresterande . Hur agerar vi när motståndet är starkt? Hur skapar vi förtroende och balans i ett laget, teamet och organisationen när det skakar ordentligt och motståndet är hårt? Hur behåller vi vår kompetens och identitet i svårförutsägbara situationer?

Detta och andra frågor är genomgående i vårt arbete med högpresterande miljöer oavsett det är ett arbetslag, ett idrottslag eller utvecklingsteam med höga krav både innifrån och utifrån. Hur vet vi och andra att det vi gör är bra och att vi är på rätt väg?

CONTACT US

Besöksadress: Lokstallarna Falun.

FOLLOW US

   Facebook

Kreativitet & Integritet

  Tel: +46705669680

   Google +

   Twitter

© Copyright 2006. All Rights Reserved.