Verksamhet och projekt

Verksamhet och projekt

Verksamheten

 

Livsstilsakademien är en kunskaps- och kompetensplattform som erbjuder olika utbildningar och utvecklingsinsatser för varaktig Livsstilsförändring.

 

Vi tillgodoser behov inom personlig utveckling med såväl enskilda samtal och övningar. Vi erbjuder utvecklingsarbete med fokus på stärkande beteenden i team och organisationer. Vi genomför ledar-, ledarskap och ledningsinriktat utvecklingsarbete med främsta fokus på ökad hållbarhet och affärsutveckling med sociala hänsynstaganden.

Ingen dag är den andra lik.

Detsamma gäller kvällar och nätter.

Deltar i projekt Lokstallssmedjan

 

Projektet bygger på att återbruka resurser, integrera människor och system samt att tillvarata kulturhistoria. Spännande tycker vi.

 

Om projekt Lokstallssmedjan finns mer att läsa om på www.dalakuben.se men även på facebook och hos arvsfonden som finansierar projektet. Livsstilsakademiens roll är främst att kompetensutveckla och coacha aktivitetsledare, svara för utbildning inom ledarskap, ledning och pedagogik samt att verka hälsofrämjande med betoning på livsstilsförändring för personer långt från arbete, sysselsättning och svaga eller begränsade sociala trygghetsfaktorer.

Ensam är man ingen, men tillsammans är ett sätt att finnas till.

Allt startar med att acceptera situationen och därefter ta små små steg för att göra skillnad.

Projekt kulturell identitet och hållbarhet

Vilka beskriver vilka vi är? Egentligen.

 

Livsstilsakademien skriver just nu om identitet, hur vi påverkar varandra och hur vi formerar oss kring hållbarhetsfrågan.

Under kortare tid och i begränsad omfattning kan projekt vara suveräna för att kraftsamla resurser och kanske förtydliga en vision, riktning eller målsättning.

Medarbetarnas definition av roll och ansvar är särskilt viktiga när vi jobbar i projekt.

CONTACT US

Besöksadress: Lokstallarna Falun.

Tel: +46705669680

FOLLOW US

Facebook

Google +

Twitter

Kreativitet & Integritet

© Copyright 2006. All Rights Reserved.