Hem

Livsstilsakademien

En möjlighet för dig

HEJ

Några kortisar om oss

 

En kropp av tankar...

Som filosofen Weick mednade, en organisation är som en kropp av tankar, tänkt av tänkande tänkare.

 

När Livsstilsakademien såg ljuset en höstdag 2006 fanns där inga fasta direktiv eller idéer för hur verksamheten skulle utvecklas och se ut tio år senare.

 

Enda styrningen var små steg, att insatser skulle genomföras tillsammans liksom en välgrundad strävan efter att finna hållbara lösningar.

 

Kreativitet och Integritet skulle vara ledstjärnor.

 

Nu då, ja exakt 10 år senare - oktober 2016 - är vi i färd med några nya grepp och nya insatser. Det och annat kommer presenteras inom kort.

Vad gör vi

Personlig utveckling och identitet

 

Basen är coaching, handledning, kurser och program för långsiktig verkan. Vi fokuserar på att hantera och om möjligt lösa problem som går att lösa. Vår grundfilosofi innbär i korthet att träna på att hantera svåra situationer, stress och högprestation liksom konkretisera förslag som syftar till förbättrad hälsa samt stöd till den som tappat fotfästet.

 

Read More

Lag, team, grupp och familj

 

Vi jobbar med nya och gamla team i olika typer av organisationer samt med familjesystem som är i behov av stöttning, utveckling eller renovering.

Hos Livsstilsakademien finns coacher, terapeuter, instruktörer och handledare för att kartlägga och bistå en grupp i utveckling och förändring.

 

Read More

Ledarskap och ledning

 

Att utveckla och utvecklas i en organisation innebär stort ansvar hos ledning och chefer. Hur gör man för att styra mot mål, samtidigt som man tillvaratar personalens kompetens och resurser? Går det att vara smidig, snabb och effektiv när man driver verksamheten framåt och inkluderar andra i beslutsfattning? Hur skapas hållbara beslut i en föränderlig värld?

Livsstilsakademien coachar, handleder och utbildar.

 

Read More

Våra Projekt

 

Genom Dalakuben är Livsstilsakademien engagerade i olika projekt, exempelvis Loksstallssmedjan.

 

Framåt då

~ Hälsa, värdegrund och perspektiv på lärande

~ Framkonst pekar ut öppnare samhälle

~ Förprojekt: Om kulturell identitet & hållbarhet

~ Landsbygdsdesign möter Urbana miljöer

CONTACT US

Besöksadress: Lokstallarna Falun.

Tel: +46705669680

FOLLOW US

Facebook

Google +

Twitter

Kreativitet & Integritet

© Copyright 2006. All Rights Reserved.