Hem

Livsstilsakademien

En möjlighet för dig


Välkommen!

Vår verksamhetsinriktning


Livsstilsakademien såg ljuset hösten 2006 och har sedan dess främst haft utbildningsuppdrag, kurser och en del evenemang inom social hållbarhet, kreativitet och livsstilsförändring.


Målgruppen är såväl ledare och organisationer som medarbetare och privatpersoner.


Vi levererar stöd, modeller och verktyg för kommande utvecklings- och förändringsarbete.


Kontakta oss för ett möte för att vi se hur vi kan matcha ert behov.

Vad gör vi

Personlig utveckling och identitet

När det handlar om livsstils- och eller personlig utveckling är basen coaching, handledning, kurser och program för långsiktig verkan.

Vår grundfilosofi innebär i korthet att träna på att hantera svåra situationer, stress och högprestation liksom konkretisera förslag som syftar till förbättrad hälsa samt stöd till den som tappat fotfästet.

Lag, team, grupp och familj

Vi jobbar både med nya och varande team i olika typer av organisationer samt med familjesystem som är i behov av stöttning och utveckling.

Hos Livsstilsakademien finns coacher, terapeuter, instruktörer och handledare för att kartlägga och bistå en grupp i utveckling och förändring.

Ledarskap och ledning

Att utveckla och utvecklas i en organisation innebär stort ansvar hos ledning och chefer. Hur gör man för att styra mot mål, samtidigt som man tillvaratar personalens kompetens och resurser? Går det att vara smidig, snabb och effektiv när man driver verksamheten framåt och inkluderar andra i beslutsfattning? Hur skapas hållbara beslut i en föränderlig värld?

Livsstilsakademien coachar, handleder och utbildar.

Projekt

 

Genom organisationen Dalakuben är Livsstilsakademien engagerade i flera olika projekt, exempelvis projekt Loksstallssmedjan och VIGAS.

 

Några kommande insatser handlar korthet om:

- Hälsa, värdegrund och perspektiv på lärande

- Insatser för unga i utsatthet

- Trygghet och utveckling i bostadsområden

CONTACT US

Besöksadress: Lokstallarna Falun.

FOLLOW US

   Facebook

Kreativitet & Integritet

  Tel: +46705669680

   Google +

   Twitter

© Copyright 2006. All Rights Reserved.